Skip to content

SPOLUPRÁCA

Cestovanie a rôznorodé výstupy z neho sú oveľa záživnejšie, keď sa na nich podieľajú viacerí ľudia. Z toho dôvodu som otvorený všetkým spoluprácam, ktoré sa budú akokoľvek spájať s cestovaním a fotografiou, Latinskou Amerikou či konkrétne mojou osobou. Spoločnými silami robme cestovanie zážitkovejšie.

Ponuka spolupráce so mnou je pestrá ako koloniálne domčeky v Latinskej Amerike. Vyberte si, o čo máte záujem, a pustíme sa do našej spolupráce.

Spolupráca

Cestovanie a rôznorodé výstupy z neho sú oveľa záživnejšie, keď sa na nich podieľajú viacerí ľudia. Z toho dôvodu som otvorený všetkým spoluprácam, ktoré sa budú akokoľvek spájať s cestovaním a fotografiou, Latinskou Amerikou či konkrétne mojou osobou. Spoločnými silami robme cestovanie zážitkovejšie.

Ponuka spolupráce so mnou je pestrá ako koloniálne domčeky v Latinskej Amerike. Vyberte si, o čo máte záujem, a pustíme sa do našej spolupráce.

Spolupráca

FOTOGRAFOVANIE

Prezentácia lokality, atrakcie, zážitku, zariadenia, spoločnosti

Spolupráca

COPYWRITING

Vytvorenie jedinečného článku/reportáže o destinácii na mieru

Spolupráca

SPRIEVODCA

Zoberiem vás do krajín Latinskej Ameriky, ktoré dobre poznám

Spolupráca

PORADENSTVO

Konzultácie ohľadom itineráru cesty a informácií o destináciách

Spolupráca

PROPAGÁCIA

Propagácia vašich produktov súvisiacich s cestovaním na sociálnych sieťach

Spolupráca

TESTING

Testovanie vašich produktov a služieb počas môjho cestovania

Spolupráca

PRESS TRIP

Krátke poznávacie cesty do vybraných lokalít za účelom propagácie

Spolupráca

ORGANIZÁCIE A INŠTITÚCIE

Spolupráca pri príprave podujatí – prednášky, výstavy, konferencie

Spolupráca

HODINY ŠPANIELČINY

Súkromné hodiny španielčiny pre všetky vekové kategórie a úrovne